Видео продукция

 

Kаквото и видео да създавам, го създавам със страст. Създадени от душа и сърце, моята видео продукция ще визуализира всяка ваша идея, било то и нестандартна! Като специалист на свободна практика, ще ви посетя, ще ви изслушм, ще ви насоча, ще спомогна, доразвия и надградя и идеята ви, за да получите един напълно удовлетворяващ и завършен видео продукт, чрез който да покажете себе си или бизнеса си пред света.

Разполагам със свое оборудване за видео заснемане, дронове, стативи, слайдери, гимбали, осветление, микрофони и др. Това дава голямо предимство, защото не се налага наемането на техника или нагажирането на подизпълнител, което допълнително да оскъпи цената и забави видео продукцията.

Как го правим?

Започвам създаването на вашето видео от самата идея, изграждането на историята, писане на сценарий, изработка на сториборд, планиране, през самото заснемане, до видео, аудио обработка и монтаж. През целият този процес аз ще комуникрам с вас без излишни технически термини, докато заедно не достигнем крайният и желан продукт.

Какво правя? / Какво мога да ви предложа?

• Музикални клипове
• Рекламни клипове
• Интервюта
• Късометражни филми
• Корпоративни видеа
• Заснемане на зелен екран
• Презентации
• Лого заставки
• Мошън графики и анимации
• Видео монтаж
• Видео обработка (рязане, конвентиране и др.)
• Цветова обработка
• Цветови корекции
• Аудио запис и обработка
• Глас зад кадър
• Идея
• История
• Сценарии
• Сториборд
• Режисура
• Планиране
• Преподготовка за снимане

 

Видео продукцията е много обширен термин, когато става въпрос за ценообразуване. Разходите за един видео продукт се опраделят в голяма част от броя часове за заснемане, монтаж, подбора и обработката на видео материала, броят на екипа по продукцията, техниката и похватите който се използват, корекциите който се правят по видеото и времето което отнемат.

Затова цената за създаването на видео продукт зависи изцяло от клиента и капитала с който разполага. А моята задача като специалист е да създадем вашата видео продукция възоснова на всеки разумен бюджет.

 

Graphic design

 

Filming-2

 

Video Production

 

Video Editing